Wat vragen wij van u?

Allereerst is dit natuurlijk niet mogelijk zonder uw gebed. Daarom vragen wij u voor ons te bidden.
In onze nieuwsbrieven vindt u onze meest recente gebedspunten.

Om een leven in dienst van de Heere te leven, hebben wij ook uw financiële steun nodig. Wij leven van giften, aangezien wij fulltime in de bediening staan.

Daarom willen wij u vragen ons te steunen met een bedrag dat de Heere op  uw  hart  legt.

U kunt uw gift overmaken op het volgende rekeningnummer:

IBAN NL16 INGB 0006 6170 72
t.n.v. Werkers in de wijngaard
o.v.v. ‘Heuvel Breda’

Uw gift is belastingaftrekbaar!