Familie van der Horst
Marjolein – Gijs – Suus – Folkert

Wie zijn wij?

Wij zijn Folkert en Marjolein van der Horst. Wij hebben een dochter Suus (15-08-2014) en een zoon Gijs (09-02-2017). In het dagelijks leven was Folkert werkzaam als hovenier en Marjolein heeft de PABO afgerond, en is als juf en later als administratief medewerkster werkzaam geweest.

In 2015 heeft God ons geroepen om voortaan ons leven in dienst van de Heer te stellen, dienstbaar te zijn in Zijn Koninkrijk. God heeft het Evangelie bekendmaken in ons hart gelegd.

Deze roeping is herkend door de kerkenraad van onze thuisgemeente, de Vrije Evangelische Gemeente in Hilversum. Om meer duidelijkheid te krijgen over Gods roeping en ons verder te bekwamen, zijn we door onze gemeente uitgezonden naar de Bijbelschool Gospel for Europe in Duitsland. In augustus 2016 is de opleiding verplaatst naar Hilversum en hebben wij daar de tweejarige opleiding afgemaakt.

Breda

Na een Bijbelschoolopleiding van 2 jaar, wonen wij sinds november 2017 in Breda. Wij hebben gezocht naar Gods wil voor ons leven en zijn ervan overtuigd dat Hij ons wil gebruiken in Breda.

Naast het evangelisatiewerk wat wij doen in Breda, hebben wij een hart voor kinderen. In het bijzonder voor de kinderen in wijk de Heuvel in Breda. In december 2017 zijn we begonnen met KinderBijbelClub bij ons in de woonkamer. Een jaar lang hebben we twee zusjes mogen onderwijzen en inmiddels is dit uitgegroeid tot een KinderBijbelClub met gemiddeld 12 kinderen.

In de zomervakantie organiseren wij een VakantieBijbelClub. Deze club duurt 4 dagen en wordt gehouden in de laatste week van de zomervakantie.

EBG

In juli 2018 zijn wij voor het eerst naar de Evangelische Baptisten Gemeente Breda (EBG) geweest. Ook in deze gemeente voelen wij ons erg thuis. Elke zondag gaan we hier naar de dienst.

De gemeente ondersteunt ons in gebed, gesprekken en waar nodig ook praktische hulp.

IKEG

Sinds de eerste kennismaking in 2017 zijn wij steeds meer betrokken geraakt bij IKEG. Sinds oktober 2020 mogen wij ons officieel medewerkers van IKEG noemen.

Wij hebben gemerkt dat God ons roept om ons meer te gaan richten op kinderen en tieners.

Vanuit de kinderclub zijn er verschillende tieners die ‘te oud’ worden voor de kinderclub, maar nog steeds graag Bijbels onderwijs willen. Onze ervaring met deze leeftijd is nog niet zo groot, maar we verlangen er wel naar om deze kinderen te (blijven) discipelen!

In het kort betekent dit dat wij ons werk zullen voortzetten en, waar mogelijk, zullen uitbreiden. Het werk zal langzaamaan moeten groeien. Eerst dichtbij, in onze woonplaats, en dan verder in de regio. We verlangen ernaar dat de kinderclub zal uitbreiden met een tienerclub. Eerst in de Heuvel, maar wellicht ook op andere plaatsen.

We hebben gezien hoe God het kinderwerk zegent en ons wil gebruiken om kinderen en tieners te bereiken met het heerlijke evangelie!